You are here

Mã Bưu Nhanh chóng Chọn Tìm kiếm

Trang này được cung cấp hai loại tìm kiếm, chức năng "chọn nhanh" có thể lấy kết quả bằng cách chọn địa chỉ và đường phố thông qua hộp thả xuống; một tìm kiếm nâng cao khác là nhập thông tin liên quan và nhận được kết quả.

tìm kiếm nâng cao

img_search

Tìm Mã ZIP + 4 hoặc Mã ZIP theo một địa chỉ. Chọn một tiểu bang, và điền vào thành phố và đường phố, bạn sẽ nhận được kết quả.

Bang

1. Số đường là bắt buộc và phải được thêm vào cùng với tên đường. Ví dụ, 16200 East Amber Valley Drive, Whittier, CA.
2. Nếu địa chỉ của bạn có căn hộ chi tiết hoặc thông tin khác, vui lòng điền vào sau địa chỉ đường phố. Ví dụ, 132 S Detroit St Unit 26, Bellefontaine, OH.
3. Tất cả thông tin phải được viết bằng tiếng Anh. Vui lòng cung cấp thông tin chính xác, tránh mắc lỗi chính tả.

What is the standard format for US addresses? How to split the address into street, city, state?
What is the standard format for US addresses? How to split the address into street, city, state?

Dropdown Tìm kiếm

img_search

[+]Bốn bước để sử dụng nhanh Chọn

Lần lượt làm theo các bước dưới đây để chọn tiểu bang, chỉ mục thành phố (chữ cái đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái), tên thành phố, chỉ số đường phố (chữ cái đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái) và tên đường phố để lấy mã vùng tương ứng với địa chỉ liên quan. Thông thường, kết quả được hiển thị dưới dạng mã zip gồm chín chữ số. Nếu địa chỉ không có mã zip chín chữ số, địa chỉ đó sẽ hiển thị mã zip gồm năm chữ số.

  • Bang Dropdown Tìm kiếm
  • Thành Phố Chỉ mụcDropdown Tìm kiếm
  • Tên Thành PhốDropdown Tìm kiếm
  • Đường Phố Chỉ mụcDropdown Tìm kiếm
  • Đường PhốDropdown Tìm kiếm

ĐịA Chỉ Mã Bưu