หน้าแรก

USA ZIP Code

นี่คือเว็บไซต์รหัสไปรษณีย์ ดินแดนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยรหัสไปรษณีย์ 861 รหัสไปรษณีย์ 139 เมือง 88 มณฑล และรหัสไปรษณีย์มากกว่า 317,020 รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์แต่ละหลัก 9 หลักสอดคล้องกับที่อยู่ ดินแดนของสหรัฐอเมริกา หนึ่งหรือหลายรายการ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับรหัสไปรษณีย์หรือที่อยู่ ตัวอย่างเช่น การยืนยันที่อยู่ การค้นหารหัสไปรษณีย์แบบเต็ม โปรแกรมสร้างที่อยู่แบบสุ่ม ฯลฯ

รายชื่อรัฐ

img_state

45 ล้านรหัสไปรษณีย์ดิจิทัล 9 รหัส 5 บวก 4 แบ่งออกเป็นเว็บไซต์ย่อยของ 50 รัฐและหนึ่งอำเภอคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นรหัสไปรษณีย์ 5 รหัสไปรษณีย์ 5 + 4 ข้อมูลเมืองและเขตและอื่น ๆ ด้านล่างนี้คือรายการของรัฐในสหรัฐอเมริกา คลิกที่ชื่อเพื่อดูข้อมูลรหัสไปรษณีย์แบบละเอียดของแต่ละรัฐ

พื้นที่อื่น ๆ

img_region

นอกจากรัฐแล้วสหรัฐอเมริกายังรวมถึงพื้นที่ทางทหารและเกาะอื่น ๆ ที่ได้รับการกำหนดรหัสไปรษณีย์ คลิกปุ่มเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมืองใน ดินแดนของสหรัฐอเมริกา

img_city
more

กรุณาตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ตาม ชื่อเมือง:

เคาน์ตีใน ดินแดนของสหรัฐอเมริกา

img_county
more

กรุณาตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ตาม อำเภอ FIPS:

รหัสไปรษณีย์

img_postcode
more

จะเขียนซองจดหมายสหรัฐได้อย่างไร?

img_envelope
  • ขั้นแรก คุณต้องกรอกข้อมูลการส่งของผู้รับที่อยู่ตรงกลางซองจดหมาย บรรทัดแรกคือชื่อผู้รับ บรรทัดที่สองคือที่อยู่พร้อมเลขที่บ้านโดยละเอียด และบรรทัดสุดท้ายคือเมือง ชื่อย่อของรัฐ และรหัสไปรษณีย์

    ประการที่สอง เขียนข้อมูลของผู้ส่งที่มุมบนซ้ายของซองจดหมาย หากไม่สามารถส่งจดหมายของคุณได้ จดหมายจะส่งคืนไปยังที่อยู่ของผู้ส่ง

    สุดท้ายอย่าลืมติดแสตมป์ที่มุมบนขวา มิฉะนั้นจดหมายจะไม่เข้าสู่ขั้นตอนการจัดส่ง

    นี่คือตัวอย่างซองจดหมายด้านล่าง

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม โปรดอ่านเอกสารอย่างเป็นทางการ: USA.pdf (ภาษาอังกฤษ)

ประชากร

img_population

The population of the state อเมริกันซามัว was 55,519 in 2010 and reached 49,437 in 2019 with an increase of –6,082. Now the state อเมริกันซามัว is the 56th state by population size in the U.S. and accounts for 0.02% of the total U.S. population.

The population of the state กวม was 159,358 in 2010 and reached 168,485 in 2019 with an increase of +9,127. Now the state กวม is the 53th state by population size in the U.S. and accounts for 0.05% of the total U.S. population.

The population of the state หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ was 53,883 in 2010 and reached 51,433 in 2019 with an increase of –2,450. Now the state หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ is the 55th state by population size in the U.S. and accounts for 0.02% of the total U.S. population.

The population of the state เปอร์โตริโก was 3,725,789 in 2010 and reached 3,193,694 in 2019 with an increase of –532,095. Now the state เปอร์โตริโก is the 31th state by population size in the U.S. and accounts for 0.96% of the total U.S. population.

The population of the state หมู่เกาะเวอร์จิน was 106,405 in 2010 and reached 106,235 in 2019 with an increase of –170. Now the state หมู่เกาะเวอร์จิน is the 54th state by population size in the U.S. and accounts for 0.03% of the total U.S. population.

พื้นที่2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
อเมริกันซามัว49,43755,519–6,082–10.95%56th0.02%
กวม168,485159,358+9,1275.73%53th0.05%
หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ51,43353,883–2,450–4.55%55th0.02%
เปอร์โตริโก3,193,6943,725,789–532,095–14.3%31th0.96%
หมู่เกาะเวอร์จิน106,235106,405–170–0.16%54th0.03%