Pangunahing pahina

USA ZIP Code

Ito ang website ng mga teritoryo ng US ZIP code, na naglalaman ng 861 ZIP code, 139 lungsod, 88 na county, at higit sa 317,020 ZIP+4 code. Ang bawat 9-digit na ZIP code ay tumutugma sa isa o ilang mga teritoryo ng US address.
Bukod, mayroon ding ilang mga tool na nauugnay sa ZIP code o address. Halimbawa, pag-verify ng address, paghahanap ng buong ZIP code, generator ng random na address, atbp.

Listahan ng Estado

img_state

45 milyong 9-digital ZIP code 5 plus 4 ay nahahati sa mga sub domain website na 50 Estado at isang Distrito, maaari kang makahanap ng karagdagang impormasyon, tulad ng zip code 5, zip code 5 + 4, impormasyon ng lungsod at lalawigan at iba pa. Nasa ibaba ang listahan ng mga estado ng pamagat ng US Click upang ipasok ang detalyeng impormasyon ng ZIP code ng bawat estado.

Iba pang mga lugar

img_region

Bilang karagdagan sa mga estado, nagsasama rin ang Estados Unidos ng ilang mga lugar ng militar at iba pang mga isla na naitalaga ng mga zip code. I-click ang pindutan upang makita ang karagdagang impormasyon.

Mga lungsod noong Mga Teritoryo ng US

img_city
more

Mangyaring suriin ang mga ZIP Code ayon kay Pangalan ng Lungsod:

Mga county sa Mga Teritoryo ng US

img_county
more

Mangyaring suriin ang mga ZIP Code ayon kay County FIPS:

Paano magsulat ng isang sobre ng US?

img_envelope
  • Una, kailangan mong punan ang impormasyon sa pag-mail ng tatanggap sa gitna ng sobre. Ang unang linya ay ang pangalan ng tatanggap, ang pangalawang linya ay ang address ng kalye na may detalyadong numero ng bahay, at ang huling linya ay ang lungsod, abbr ng estado, at ZIP Code.

    Pangalawa, isulat ang impormasyon ng nagpadala sa kaliwang tuktok na sulok ng sobre. Kung hindi maihatid ang iyong mail, babalik ito sa address ng nagpadala.

    Panghuli, huwag kalimutang idikit ang selyo sa kanang sulok sa itaas. Kung hindi, ang sulat ay hindi mapupunta sa proseso ng paghahatid.

    Narito ang halimbawa ng sobre sa ibaba.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

Para sa karagdagang paliwanag, mangyaring basahin ang opisyal na dokumento: USA.pdf (Ingles)

Populasyon

img_population

The population of the state American Samoa was 55,519 in 2010 and reached 49,437 in 2019 with an increase of –6,082. Now the state American Samoa is the 56th state by population size in the U.S. and accounts for 0.02% of the total U.S. population.

The population of the state Guam was 159,358 in 2010 and reached 168,485 in 2019 with an increase of +9,127. Now the state Guam is the 53th state by population size in the U.S. and accounts for 0.05% of the total U.S. population.

The population of the state Northern Mariana Islands was 53,883 in 2010 and reached 51,433 in 2019 with an increase of –2,450. Now the state Northern Mariana Islands is the 55th state by population size in the U.S. and accounts for 0.02% of the total U.S. population.

The population of the state Puerto Rico was 3,725,789 in 2010 and reached 3,193,694 in 2019 with an increase of –532,095. Now the state Puerto Rico is the 31th state by population size in the U.S. and accounts for 0.96% of the total U.S. population.

The population of the state Virgin Islands was 106,405 in 2010 and reached 106,235 in 2019 with an increase of –170. Now the state Virgin Islands is the 54th state by population size in the U.S. and accounts for 0.03% of the total U.S. population.

Area2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
American Samoa49,43755,519–6,082–10.95%56th0.02%
Guam168,485159,358+9,1275.73%53th0.05%
Northern Mariana Islands51,43353,883–2,450–4.55%55th0.02%
Puerto Rico3,193,6943,725,789–532,095–14.3%31th0.96%
Virgin Islands106,235106,405–170–0.16%54th0.03%