صفحه اصلی

USA ZIP Code

این وب سایت کد پستی سرزمین های آمریکا است که شامل 861 کد پستی، 139 شهر، 88 شهرستان و بیش از 317,020 کد پستی +4 است. هر کد پستی 9 رقمی مربوط به یک یا چند آدرس سرزمین های آمریکا است.
علاوه بر این، ابزارهای مربوط به کد پستی یا آدرس نیز وجود دارد. به عنوان مثال، تأیید آدرس، جستجوی کامل کد پستی، تولید کننده آدرس تصادفی و غیره.

فهرست ایالت

img_state

45 میلیون کد پستی 9 دیجیتالی 5 به علاوه 4 به وب سایت های زیر دامنه 50 ایالت و یک منطقه تقسیم شده است ، شما می توانید اطلاعات بیشتری مانند کد پستی 5 ، کد پستی 5 + 4 ، اطلاعات شهرستان و شهرستان و غیره را پیدا کنید. در زیر لیست ایالات ایالات متحده وجود دارد برای وارد کردن جزئیات اطلاعات کد پستی هر ایالت ، عنوان را کلیک کنید.

مناطق دیگر

img_region

علاوه بر ایالت ها ، ایالات متحده همچنین شامل برخی مناطق نظامی و جزایر دیگری است که کد پستی به آنها اختصاص داده شده است. برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی دکمه کلیک کنید.

شهرهای سرزمین های ایالات متحده

img_city
more

لطفا کد پستی توسط نام شهرستان:

شهرستان ها در سرزمین های ایالات متحده

img_county
more

چگونه یک پاکت آمریکایی بنویسیم؟

img_envelope
  • ابتدا باید اطلاعات پستی گیرنده را در مرکز پاکت پر کنید. خط اول نام گیرنده، خط دوم آدرس خیابان با شماره خانه دقیق و خط آخر شهر، abbr ایالت و کد پستی است.

    دوم، اطلاعات فرستنده را در گوشه سمت چپ بالای پاکت بنویسید. اگر نامه شما قابل تحویل نباشد، به آدرس فرستنده باز می گردد.

    در نهایت فراموش نکنید که مهر را در گوشه بالا سمت راست بچسبانید. در غیر این صورت نامه وارد مراحل تحویل نمی شود.

    در اینجا نمونه پاکت زیر است.

    ZIP Code: homepage
  • United States Envelope Example

برای توضیح بیشتر، لطفا سند رسمی را مطالعه بفرمایید: USA.pdf (انگلیسی)

جمعیت

img_population

The population of the state ساموای آمریکا was 55,519 in 2010 and reached 49,437 in 2019 with an increase of –6,082. Now the state ساموای آمریکا is the 56th state by population size in the U.S. and accounts for 0.02% of the total U.S. population.

The population of the state گوام was 159,358 in 2010 and reached 168,485 in 2019 with an increase of +9,127. Now the state گوام is the 53th state by population size in the U.S. and accounts for 0.05% of the total U.S. population.

The population of the state جزایر ماریانای شمالی was 53,883 in 2010 and reached 51,433 in 2019 with an increase of –2,450. Now the state جزایر ماریانای شمالی is the 55th state by population size in the U.S. and accounts for 0.02% of the total U.S. population.

The population of the state پورتوریکو was 3,725,789 in 2010 and reached 3,193,694 in 2019 with an increase of –532,095. Now the state پورتوریکو is the 31th state by population size in the U.S. and accounts for 0.96% of the total U.S. population.

The population of the state جزایر ویرجین was 106,405 in 2010 and reached 106,235 in 2019 with an increase of –170. Now the state جزایر ویرجین is the 54th state by population size in the U.S. and accounts for 0.03% of the total U.S. population.

منطقه2019 Census Data2010 Census DataIncreaseIncrease(%)RankProportion of total population(%)
ساموای آمریکا49,43755,519–6,082–10.95%56th0.02%
گوام168,485159,358+9,1275.73%53th0.05%
جزایر ماریانای شمالی51,43353,883–2,450–4.55%55th0.02%
پورتوریکو3,193,6943,725,789–532,095–14.3%31th0.96%
جزایر ویرجین106,235106,405–170–0.16%54th0.03%